PROJECT LIJM SYSTEEM

Gevelplaten monteren met de helpende hand van het Innotec Project Lijm SysteemSteen, hout, staal, aluminium, kunststof: Gevelbekleding is er in allerlei soorten en maten. Sterker nog; De populariteit van steeds weer nieuwe gevelmaterialen neemt met de dag toe. Moderne bevestigingstechnieken winnen hand over hand terrein. Spijkers en schroeven leggen het steeds meer af ten opzichte van lijm. Het reeds jaren, duizenden keren, beproefde Innotec Project Lijm Systeem is ontwikkeld om voordelen van de gevel-materialen constructief verantwoord en duurzaam te verbinden aan het gebouw.

10 jaar garantie op de lijmverbinding!
Door duurzaamheidtesten, praktijk gerelateerde ervaring, KOMO-certificering, kwaliteitsborging en samenwerking met gerenommeerde gevelplaatfabrikanten, is een verlijmingssysteem ontwikkeld welke steeds meer waardering oogst bij Architecten, Bouwbedrijven, Montagebedrijven, Bestekschrijvers, Vastgoedbeheerders en Woningbouwverenigingen. De verwerking is in de loop der jaren dermate geperfectioneerd, dat er door Innotec moeiteloos 10 jaar verzekerde garantie op de lijmverbinding gegeven kan worden. Zelfs de applicatie kan door Innotec, verzekerd worden gegarandeerd als de verwerker bereid is zich door Innotec te laten opleiden, danwel een door de branche erkende gelijkwaardige cursus heeft gevolgd en volgens onderstaand 7-stappenplan werkt. Het 7-stappenplan is ontwikkeld conform de richtlijnen als beschreven in de BRL 4101 deel 7.

Demonstratie
Onze vertegenwoordigers komen graag bij u langs om een persoonlijke en professionele demonstratie te geven van dit systeem. Zij zijn gespecialiseerd en door te zien hoe systeem werkt zult u gegarandeerd versteld staan. Voor een demonstratie neemt u even contact op met onze klantenservice. Hieronder vindt u alvast het 7 stappenplan van dit systeem:Share This:
 

STAP 1 VOORBEREIDING

Voor een succesvolle verlijming met een blijvend en goed eindresultaat is het van essentieel belang dat er gewerkt wordt op een deugdelijke achterconstructie. Deze moet zijn aangebracht conform de voorschriften van de leverancier van de gevelbekleding. De met Adheseal Project Lijm gerealiseerde lijmverbinding zal dan bestand zijn tegen de in de praktijk optredende windbelastingen conform de belastingseisen zoals vastgelegd in de NEN 6702, de afschuif- en trekkrachten ten gevolge van het eigen gewicht en de thermische en/of hygrische vormveranderingen van de toegepaste gevelbekleding. De achterconstructie, het regelwerk, bestaat uit onbehandeld geschaafdof gewolmaniseerd vurenhout of aluminium. Het plaatdragend regelwerk dient altijd verticaal gemonteerd te worden. 

Met betrekking tot de ventilatie dient altijd het voorschrift van de leverancier van de gevelbekleding te worden opgevolgd. Er moet minimaal aan de boven- en onderzijde een ventilatieopening aanwezig zijn en een vrije ruimte van tenminste 20 mm achter de gevelbekleding ten behoeve van de luchtcirculatie. Veel producten toegepast in de gevelbekleding kennen de eigenschap onder invloed van temperatuur en vocht te vervormen (uitzetten en krimpen). Houdt hiermee rekening bij de maatvoering van deze gevelbekleding. Raadpleeg hiervoor de productinformatie en de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de gevel-bekleding. Nadat de te verlijmen producten op maat zijn gemaakt dienen deze voor verdere behandeling vrij te worden gemaakt van loszittende delen en stof.

 

STAP 2 VOORBEHANDELING

Creëer de juiste omstandigheden voor een optimaal resultaat. Door het hout, waarvan het maximum vochtgehalte 18% mag zijn, voor te behandelen met Imprisol Project Primer neemt het hout, daar waar de verlijming moet plaatsvinden, geen water op. Het geprimerde regelwerk kan na een regenbui eenvoudig worden droog gemaakt m.b.v. een schone doek. De werkzaamheden kunnen dan direct weer worden hervat of gestart. Imprisol Project Primer dient op een schone, droge en vetvrije ondergrond te worden aangebracht met behulp van een kwast en /of verfroller. 

Na het aanbrengen dient deze minimaal 10 minuten te drogen. Het is mogelijk het prefab (maximaal 20 dagen), in de werkplaats gefabriceerde, regelwerk tegelijk te voorzien van Imprisol Project Primer en vervolgens op locatie de gevelbekleding te verlijmen. Ook aluminium en staal kunnen met Imprisol Project Primer worden voorbehandeld echter dienen deze vooraf (maximaal 1 uur) licht te worden geschuurd.

 

STAP 3 REINIGEN

Het droge, stofvrije te verlijmen oppervlak van de gevelbekleding reinigen met Multisol Project Reiniger. Vervolgens het gereinigde oppervlak droogwrijven. Beide bewerkingen uitvoeren met een schone, droge en stofvrije doek. Daarna de Multisol Project Reiniger minimaal 5 minuten laten uitdampen.

Note: Regelwerk dat prefab (in de werkplaats) is behandeld met Imprisol Project Primer dienteveneens op gelijke wijze te worden gereinigd.

 

STAP 4 TAPE AANBRENGEN

De Tapes van Innotec hebben een tweeledig doel, enerzijds het tijdelijk fixeren van de gevelbekleding aan de achterconstructie (tot de lijmverbinding sterk genoeg is) en anderzijds het formeren van de minimaal benodigde lijmril hoogte. De Tapes dienen te worden aangebracht op een droge, schone en vetvrije ondergrond. Bij voorkeur aanbrengen aan de zijde van de voeg tussen de gevelbekleding (zie doorsnede aanzicht), zodat de later aan te brengen lijm de voeg niet kan bevuilen. 

Bij het toepassen van een voegprofiel de ruimte tussen de gevelbekleding hierop aanpassen. Houdt bij aluminium voegprofielen rekening met de thermische werking hiervan. De Fixatie Tape 2100 is in tegenstelling tot de andere Tapes ook geschikt voor het verlijmen van zware materialen en plafondplaten. De Fixatie Tape 3,2 heeft in tegenstelling tot de Project Foam Tape een dichtere structuur, waardoor deze minder vocht opneemt.

 

STAP 5 LIJM AANBRENGEN

Adheseal Project Lijm aanbrengen d.m.v meegeleverde V-nozzle en gebruik hiervoor de Pro Gun 2000. Minimaal 5 mm evenwijdig naast de tape maar zorg ervoor dat de lijm aan de binnenkant zit.

 

STAP 6 AANBRENGEN BEKLEDING 

Dit vergt de nodige precisie. Als de gevelbekleding niet direct in de juiste positie wordt geplaatst (recht, juiste voegbreedte e.d.) en zich heeft gehecht aan de Tape, dan laat deze zich weer moeilijk verwijderen. Eerst dient de juiste positie te worden bepaald, dan de gevelbekleding voorzichtig in de lijmril plaatsen en daarna stevig aandrukken. De tijd tussen het aanbrengen van de lijm en de gevelbekleding mag maximaal 10 minuten bedragen.

 

STAP 7 AFWERKEN

Indien onverhoopt Adheseal Project Lijm op de voorzijde van de gevelbekleding terechtkomt is het aan te bevelen vooraf zelf op een onopvallende plaats te testen of de plaat bestand is tegen de Multisol Project Reiniger! De dakrandafwerking, een daktrim en/of afdekkap, vrijhouden van de gevelbekleding in verband met de ventilatie. Raadpleeg voor de juiste afstand de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de gevelbekleding (zie stap 1).

Hieronder vindt u de producten die bij dit systeem horen en u kunt ze heel eenvoudig bestelling in onze shop. 

 

Assortiment